Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Waragad Pilkadés 15 Juta, Leutik Teuing

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Waragad keur ngalaksanakeun Pemilihan Kepala Désa (Pilkadés) ditangkes ku paraméntah daérah. Di Kabupatén Tasikmalaya, sakumaha geus jadi katangtuan, gedéna Rp 15 juga.

Keur Komisi I DPRD Kabupatén Tasikmalaya mah Rp 15 juta téh leutik teuing. Kurang kénéh. Can puguh cumpon keur nohonan pangabutuh di lapangan. Apan najan Pilkadés, tetep bakal réa kaperluanana.

“Nu paling penting, waragad ti pamaréntah daérah kedah nyekapan sadaya keperyogian Pilkadés ti awal dugi ka tuntas,” ceuk Ketua Komisi I DPRD Kabupatén Tasikmalaya, Arif Rachman.

Ku kituna, Komisi I meredih supaya pamaréntah daérah ngimeutan deui waragad Pilkadés. Dina nangtukeun waragad Pilkadés, pamaréntah daérah kudu weruh kana kaayaan masing-masing désa nu bakal ngalumangsungkeun Pilkadés. Teu bisa sagawayah jeung diradkeun baé.

Upamana, numutkeun Arif, ukuran hiji désa jeung désa séjén teu mungkin sarua. Pon kitu kénéh jeung jumlah padumukna. Tah, lebah dieu pangabutuh keur Pilkadés moal sarua deuih. Mun unggal désa diteunggeul rata ku waragad Rp 15, karunya ka désa nu lega tur réa padumukna.

“Hariwang ka aparat désa bilih teu tiasa nyumponan kaperyogianna. Upamina perkawis perlengkapan pilkadés: surat suara, kotak sareng bilik suara, kalebet honor panitia sareng pelantikan,” ceuk Arif.

Ti pihak séjén, Wakil Ketua Komisi I, Basuki Rahmat, méré sarang sangkan pamaréntah daérah Kabupatén Tasikmalaya ngeunteung ka Pamaréntah Kabupatén Bogor. Unggal désa meunang waragad nu béda-béda. Gumantung kana kaayaan unggal désa.

“Waktos kunjungan kerja ka Bogor patali waragad pilkadés, kauningan réh sistimna téh dumasar kana indéks kebutuhan per pemilih di hiji désa. Unggal warga diétang Rp 8.000. Janten, rata-rata, tiap désa kénging Rp 40-50 juta,” cenah.