Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Wali Kota Dibangkol

MÉRÉBÉJA – Wali Kota San Buénavéntura di Bolivia, dibangkol ku wargana alatan dianggap teu pasini kana jangji tur nampik masarakat nu deuk nepungan pikeun nembrakkeun aspirasi.

Kituna lain ukur sakali-dua kali. Delgado dibangkol geus tilu kali, lantaran dianggap tambélar jeung goréng gawé. Lalawora.

Kajadianana 25 Pébruari nu geus kaliwat. Harita Wali Kota datang ka hiji tempat pikeun ngaresmikeun proyék pangwangunan, kaasup sasak nu diwaragadan ku pajak rayat.

Barang jol, lain dibagéakeun kalah ka dikepung. Direjeng. Laju sukuna dibangkol ku warga San Jose, hiji lembur teu jauh ti San Buénavéntura. Mun datang baris dihulag.