Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Topik

Video

Basa Amprok jeung Ratna Sarumpaét di Dadaha

Ieu béja lain ukur carita, komo disakompétdaunkeun jeung isu anu kiwari keur gejah di sabudeureun alam maya. Majar Ratna tukang bohong, Ratu Hoaks jeung réa deui sesebutan keur manéhna. Keur kuring mah teu jadi ieuh kabeungbeurat, rék…

PGRI Ngadongsok

MÉRÉBÉJA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ngadongsok, sangkan para guru honorér langsung diangkat jadi PNS. Teu kudu ngilu tés. "Guru honorér nu geus sakitu lilana ngajar, sangkan diangkat. Laju disertifikasi ku Program Pelatihan…

Tilu Layon Sakulawarga Beleger

MÉRÉBÉJA - Éar salembur. Tilu layon sakulawarga beleger kénéh. Kapireng iberna basa dikali rék dipindahkeun. Alatan lahanna deuk dipaké jang paimahan. Perenahna di Désa Handaphérang, Kacamatan Cijeungjing, Kabupatén Ciamis, Salasa…

Jurig Pocong Bungkeuleukan

MÉRÉBÉJA - Di hiji pabukon atawa perpustakaan kampus di Bandung geunjleung. Jurig pocong némbongan tur karékam ku kaméra hapé. Écés katara. Bungkeuleukan. Salah saurang patugas nu keur pikét, panasaran. Duméh aya nu ngolébat bodas. Laju…

Ngaboséh Sapédah ka Mekah

MÉRÉBÉJA - Katelahna Pa Landung, pangsiunan guru SMPN 5 Bandung. Nikreuh ngaboséh sapedah ti Bandung ka Mekah. Umurna geus 93 taun, tapi katémbong jagjag waringkas. Munggah haji waktu umur 75 taun, ku jalan ngaboséh sapédah téa taun…

Seni Réngkong Cicirén Masarakat Agraris

MÉRÉBÉJA - Réngkong salah sahiji warisan seni iring-iringan mapay jalan atawa helaran nu gumelar ti masarakat agraris. Teu ngabibisani Jawa Barat jadi leuit paré Nusantara. Ngaran Réngkong disindekelkeun kana pakakas paranti manggul…