Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Tahanan Kabur Dihiap

Basa bancang pakéwuh sunami nerekab Donggala, warga pahibut. Tagiwur, kacida reuwasna. Teu puguh cabak. Keur kitu mah akal séhat hamo bisa dipaké. Geumpeur waé nu aya.

Kaasup, 1.245 narapidana nu nganjrek di sawatara pangbérokan. Kacaritakeun kalabur cenah. Naha alatan mangpang-meungpeung? Atawa ku lantaran paciweuh. .

Nu jelas mah alatan harita mémang kaayaanana keur riweuh. Munasabah mun birat téh. Nu keur cicing di jero imah ogé ari aya lini rongkah mah pasti kalaluar. Inggis karurub.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami ngaku, mémang aya tahanan nu kalabur sabada bancang pakéwuh lini rongkah di Palu jeung sabudeureunana.

“Kabéhna aya 3.320 napi jeung tahanan di sawatara lapas jeung rutan. Kiwari nyésa 1.795 urang. Nu euweuh di tempat 1.425 urang,” pokna, Senén (1/10/2018).

Batan kakaburan jadi buronan, matak capé haté mah mending baralik deui waé. Méh satengahna geuning nu minggat téh.