Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Surat Édaran Kemendagri Nyandet Piwakileun Bupati

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Niat Kabupatén Tasikmalaya hayang boga Wakil Bupati téh bangun rada lina kénéh kana tinekanan. Lantaran aya aturan nu teu beunang dirempak.

Nyaéta aturan nu kaunggel dina surat édaran Kamentrian Dalam Negeri (Kemendagri), nomer 132 99 82 patali jeung otonomi daérah. Éta surat téh ditéken ku Mentreri Dalam Negeri tanggal 11 Désémber 2018.

Di jerona, éta surat ngécéskeun, yén si calon piwakileun bupati téh—nu tangtuna gé diasongkeun ku partéy politik anggota koalisi—teu meunang kacatet dina daftar calon tetap (DCT) pamilihan umum. Upamana minangka calon anggota légistalif (Calég).

“Éta mah badé kacatet dina DCT DPR RI, DPD, atanapi DPRD Provinsi sareng Kabupatén; sami waé. Sadayana gé teu sah diajengkeun kanggé piwakileun bupati,” ceuk Asop sawatara waktu ka tukang.

Tapi lain hartina teu beunang diihtiaran kétang. Ceuk Asop Sopiudin, nu nyepeng kalungguhan Ketua Fraksi PPP di DPRD Kabupatén Tasikmalaya, kiwari gé déwan keur nanyakeun ka Kemendagri perkara gék-gékan surat édaran téa. Asop téh jadi anggota Badan Musyawarah deuih, di DPRD-na téh.

Mun ngudag kana péréléan Undang-undang mah, Kabupatén Tasikmalaya saenyana kudu buru-buru boga Wakil Bupati. Tapi deuih ulah tepi ka ngarempak aturan sakumaha nu kaunggel dina surat édaran Kemendagri.

“Serat édaran Kemendagri téh minangka tafsiran tina undang-undang otonomi daérah. Ku kituna, mangga pasrahkeun baé ka partéy politik, baté tumut kana aturan atanapi moal?” ceuk Asop deui.

Saenyana urusanna bakal lungsur-langsar mun partéy politik ngasongkeun piwakileun bupati nu lain Calég. Sedengkeun sakumaha nu tos kauninga, boh PKS boh PAN, pada-pada ngasongkeun calon Wakil Bupati nu geus karuhan jadi Calég; Tétép Abdul Latif ti PKS jeung Déni R Sagara ti PAN.

Ieu téh ngandung harti, yén boh Tétép Abdul Latif boh Déni R Sagara; sarua pada-pada boga kamungkinan bolay jadi Wakil Bupati Kabupatén Tasikmalaya. Iwal mun aya lolongkrang séjén ti Kemendagri.