Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Sihoréng

Tong nyawad ajaran batur. Tong ngariksa murid batur. Tong ngéwa ka ulama sajaman. Kudu nyaah ka jalma nu mikangéwa ka anjeun. Éta amanat ti Abah Sepuh -- panaratas pasantrén Suryalaya -- téh nerap ka Abah Anom, putrana. "Ulah sok ngaleungitkeun tapak jasa. Urang nyaho alif ti saha?" pok Abah Anom…

Gunung Lawu Kahuru

MÉRÉBÉJA - Sawatara poé katompérnakeun silalatu tingjalaul ti Gunung Lawu nu kahuru. Lega ogé leuweungna nu jadi…