Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Sihoréng

YUSWA manusa mah arang nu dugi ka 100 taun. Upami aya téh ahéng kasebatna. Tapi kantos kacaritakeun di Cina aya nu yuswana dugi ka 256 taun. Jenenganana Li Chung Yun. Katelahna Mr. Li. Ngangkenna mah lahir taun 1736, tapi dina taun 1930 salahsaurang profesor ti Universitas Chengdu, Wu Chung Chieh…

Muji jeung Moyok

Hiji mangsa aya tukang cét keur mulas ponclot munara. Sakur anu nénjo pada muji. Duméh gedé wawanén sarta bisaan…