Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Seni Réngkong Cicirén Masarakat Agraris

MÉRÉBÉJA – Réngkong salah sahiji warisan seni iring-iringan mapay jalan atawa helaran nu gumelar ti masarakat agraris. Teu ngabibisani Jawa Barat jadi leuit paré Nusantara.

Ngaran Réngkong disindekelkeun kana pakakas paranti manggul béas, sarua jeung rancatan. Dijieunna tina awi gombong. Panjangna kira-kira 2 méter. Paré dua-tilu geugeus dikait ku tali injuk. Sora rukat-rekét bakal kareungeu alatan tali injuk pagésék jeung awi gombong.

Lamun leuwih ti saurang nu manggul, baris gumelar sora nu ahéng tur harmonis. Biasana nu maén Seni Réngkong lalaki déwasa, 5-6 urang. Dibaju kamprét, calanana pangsi hideung. Tur diiket atawa maké totopong.

Baheula mah Seni Réngkong remen midang. Jaman kiwari mah geus arang. Copélna ukur dipintonkeun sataun sakali dina raraga sérén taun mapag panén raya.

Poto Indonesia Karya