Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Rusiah Panjang Umur

YUSWA manusa mah arang nu dugi ka 100 taun. Upami aya téh ahéng kasebatna. Tapi kantos kacaritakeun di Cina aya nu yuswana dugi ka 256 taun. Jenenganana Li Chung Yun. Katelahna Mr. Li.

Ngangkenna mah lahir taun 1736, tapi dina taun 1930 salahsaurang profesor ti Universitas Chengdu, Wu Chung Chieh mendakan catetan taun 1827, karajaan Cina kantos ngawilujengkeun Mr. Li waktos ulangtaun anu ka-150. Hartosna numutkeun éta catetan mah Mr. Li babarna taun 1677, ngantunkeun 6 Mei 1933. Yuswana 256 taun.

Mr. Li linggih di propinsi Sichuan. Dina yuswa 10 taun parantos lunta ka Kansu, Shansi, Tibet, Annam, Siam, sareng Manchuria ngempelkeun obat tina tutuwuhan. Teu liren milari tutuwuhan dugi ka yuswa 100 taun.
Munasabah upama Mr. Li kakoncara janten ahli herbal sareng jago kungfu. Dina taun 1740, nalika yuswa 71 taun, Mr. Li ngalih ka kota Kai Xian, ngalatih kungfu tentara Cina.

Salah saurang muridna, Master Thai Chi, anu jenenganana Da Liu ngadongéng lalampahan Mr. Li. Nalika yuswana 130 taun, Mr. Chi tepang sareng tukang tapa di gunung. Lajeng guguru. Di dinya kénging élmu Jiulong Baguazhang (salapan naga, dalapan diagram dampal leungeun) sareng Qigong (tanaga dalam).
Naon atuh nu janten rusiahna, bet tiasa panjang yuswa kitu?

Saur Da Liu mah Mr. Li panjang yuswa téh alatan sok olah raga unggal dinten. Latihan pernapasan kalawan maneuh. Kituna téh salami 120 taun. Dugi ka kiwari cara-cara anu kawengku dina Jiulong Baguazhang téh sok diaranggo kénéh.
Dina taun 1933, Mr. Li ngantunkeun. Anjeunna kungsi nyarios ka sobatna,” Kuring geus ngaréngsékeun sagala perkara nu kudu dihanca di ieu alam dunya. Ayeuna kuring rék mulang,” pokna.

Li Chung Yun tilar dunya teu lami ti harita. Ti dinya pisan sumebar Legenda Li Chung Yun, manusa nu yuswana 256 taun.

Mairan