Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Ribuan Layon Dikurebkeun Massal

Nepi ka tabuh 08.54 Wita, Salasa (9/10/2018), copélna 671 korban bancang pakéwuh di Palu-Donggala can kapaluruh alias leungit. Ari nu geus dikurebkeun, aya 2002 urang.

Kitu katerangan resmi ti Posko Komando Tugas Gabungan Terpadu nu dicutat ku Tempo.

Dumasar laporan, 864 urang dikurebkeun massal di Praboya, 35 layon di Pantoloan, tur 35 layon di Donggola. Nu dikurebkeun ku kulawargana 1.068 layon.

Korban nu tatu aya 4.084 urang. Di Kota Palu, 1.549, di Sigi 785, jeung di Donggala, 1.750 urang. Kiwari junlah pangungsi aya 74.044 jiwa. Ari bangunan ruksak nu kacatet aya 67.310 unit.