Rajia Masker di Masjid

oleh -738 views

(Dina hiji poé, pangajian nu geus maneuh di hiji lembur keur lumangsung. Saméméh ajengan wejangan, Pa RT naék ka mimbar. Aya béwara penting, cenah.)

Pa RT: ” Jamaah samudayana patali sareng pandemi, pamarétah méré aturan sangkan mun kaluar ti imah kudu maké masker, malahan beurang-peuting sok rajeun aya razia, nu beunang ku rajia bakal dihukum. Hoyong para jamaah dihukum?”
(Para jamaah guyub ngajawab: “Aliiimm…”)

“Tuh tingal Pa Ajengan tos nyontoan, ngan anjeuna wungkul nu dimasker.”

(Hawar-hawar kadéngé spiker mobil, pikir Pak RT anu masih dina mimbar boa-boa aya rajia)

Pa RT: “Tuh palawargi aya rajia.. rajia.. rajia!”

(Pa RT turun ti mimbar terus lumpat ka luar, dituturkeun ku jamaah anu sieun ka rajia sabab teu maké masker. Iwal ti Ajengan anu nagen cicing di masjid. Terus naék mimbar.)

Ajengan : “Bapa-bapa, ibu-ibu mangga geura ka masjid deui, urang ngaos margi anu nembé sanés rajia tapi tukang tahu bulat…”