Ragotna Paripurna Putusan Tatib DPRD

oleh -343 views

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Pancén anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya geus tepi kana nganggeuskeun Tata Tertib (Tatib). Ieu téh penting sangkan bisa nyusun saerta mutuskeun Alat Kelengkapan DRPD (AKD). Ari AKD, tangtu leuwih penting keur alat gawé DPRD.

Sakumaha geus jadi hukum nu tangtu, mutuskeun tiap perkara di DPRD mah maké mékanismeu Rapat Paripurna. Mutuskeun Tatib rapatna lumangsung poé Rebo kaping 30 Oktober 2019. Lumayan ragot. Réa nu interupsi.

Rapat téh ngabahas draf Tatib nu eusina 158 Pasal jeung XIX Bab. Anggota déwan nu hadir kira 85 persén. Masih kénéh nyumponan kana kaabsahan putusan rapat.

Nu diadurényomkeun téh di antarana Pasal 64 angka 2. Sabab aya parobahan eusi draf antara beunang Panitia Husus (Pansus) Tatib jeung nu diasongkeun ka nu rarapat.

Kieu eusi draf Tatib hasil Pansus téh. Dina Pasal 64 angka 1 kaunggel, “Jumlah anggota Pansus jeung/atawa Panték DPRD paling réa 15 urang”.  Dina angka 2, “Pansus/Panték ngawengku anggota komisi nu diusulkeun ku tiap-tiap fraksi nu jumlahna dua urang keur tiap-tiap fraksi”.

Sedengkeun draf Tatib nu diasongkeun ka nu rapat, dina Pasal 64 angka 2 taya kalimah “jumlahna dua urang keur tiap-tiap fraksi”. Éta parobahan téh, numutkeun Pansus mah tina usulan Ketua DPRD minangka hasil rapat pimpinan (Rapim) DPRD.

Nu mitembeyan ngacung téh Asép Dzulfikri, anggota Pansus Tatib ti Fraksi PAN. “Nu janten patarosan, naon dasar hukumna kaputusan Pansus Tatib tiasa robih mung saukur di Rapim? Pami mémang kedah aya parobihan, naha henteu dibahas dina rapat paripurna?”

Disusul tepus ku Candra jeung Férry William, sama-sama ti Fraksi Démokrat. Nu duaan mah malah meredih supaya draf “Peraturan DPRD tentang Tatib” dipulangkeun deui kana asalna, nu meunang nyusun Pansus Tatib.

Terus nyambung ka Ucu Mulyadi, Ketua Fraksi PAN. Cenah, atuh meureun sia-sia pagawéan Pansus Tatib téh, mun prosés ngarobah draf Tatib teu ngajak-ngajak deui Pansus mah.

Siga nu hayang gancang-gancang manggih bongbolingan, Asép Muslim ti Fraksi PKB ménta sangkan pingpinan rapat rada tandes. Dirina ngasongkeun saran, paling copél pingpinan rapat muka ruang diskusi. Malah mun perlu mah tepi ka voting.

Jol deui usulan ti Asop Sopiudin Fraksi PPP. Asop malah ménta rapat paripurna di-skorsing. Maksudna mah méré waktu jeung kasempetan ka anggota Pansus Tatib pikeun diskusi di luar rapat paripurna.