Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Pulitik

Usum pulitik mah geus ilahar téténjoan téh bala ku poto pulitisi. Atuh da sasat rapang di unggal tempat. Sakapeung mah deuih masang balihona téh di tempat-tempat nu teu matak pikahartieun. Upama di sabudeureun kuburan atawa tegalan nu arang kasaba ku jelema. Nu ngajareblag sisi jalan gé puguh wé…

Wali Kota Dibangkol

MÉRÉBÉJA - Wali Kota San Buénavéntura di Bolivia, dibangkol ku wargana alatan dianggap teu pasini kana jangji tur…