Pingpinan Samentara DPRD Kabupatén Tasikmalaya

oleh -72 views
Papasrahan kakawasaan DPRD Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Sabada karedal jangji, Anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya, nu kabéhna 50 urang, terus nunjuk pingpinan samentara. Disebut samentara téh lantaran sawaktu-waktu bisa robah deui. Gumantung kana kasapukan anggota déwan ka hareupna.

Satemenna, pingpinan di DPRD téh kudu leuwih ti dua. Hiji ketua, sésana wakil ketua. Tapi, keur saheulaanan mah nu ditunjuk téh dua baé heula. Nyaéta ketua jeung wakil ketua.

Dumasar kana katangtuan hukum, jatah ketua samentara teu bisa dibikeun ka batur. Kudu ka anggota déwan ti partéy nu pangréana raéhan sora dina Pileg. Anapon wakilna, kudu ragrag ka partéy juara kadua.

Ku kituna, atuh nu ditunjuk jadi ketua samentara DPRD Kabupatén Tasikmalaya téh nya nu ti Partéy Gerindra. Nya ditetepkeun baé Haris Somantri, S.Sos. Sedeng wakilna, keur wawakil ti PKB, dipercayakeun ka Ami Fahmi.

Sakumaha nu tos kauninga ku umum, yén dina Pileg 2019, Partéy Gerindra jadi juara di Kabupatén Tasikmalaya. Salapan korsi di DPRD Kabupatén Tasikmalaya jadi hancenganana. Nu kadua téh PKB, nu boga dalapan korsi.

Terus baé Ketua DPRD Kabupatén Tasikmalaya période 2014-2019, H. Ruhimat, papasrahan jabatan ka Ketua Samentara DPRD période 2019-2024, Haris Somantri. Najan keur saheulaanan, Haris boga pamadegan mun dirina katut sakum anggotana kudu boga komitmen, sarta sauyunan rempug gawé jeung Pamaréntah Kabupatén Tasikmalaya.

“Tos janten kakuduan kanggé Anggota DPRD Kabupatén Tasikmalaya période 2019-2024 ngigelan pajamanan. Kedah mibanda komitmen moral nu luhung deuih. Nu langkung utami deui, kedah tiasa narjamahkeun kahoyong masarakat kana program-program pamaréntah anu écés,” pokna.