Perda Sawah Abadi dina Perjoangan DPRD

oleh -158 views

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Aya data nu matak prihatin patali lahan pasawahan di Kabupatén Tasikmalaya. Dina sataun katimpérnakeun, tina 51.399 héktare pasawahan nu aya, 4.023 héktare atawa 8,49 persén di antarana salin rupa jadi lain pasawahan deui.

Para anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya pada milu prihatin. Tepi ka ceuk pupuhuna pisan, Asép Sopari Al Ayyubi, Kabupatén Tasikmalaya geus tepi kana tahap butuh ku “Peraturan Daérah (Perda) Sawah Abadi dan Pencetakan Sawah Baru”.

Tapi Asép moal sologoto. Dirina perlu ogé badami jeung pingpinan déwan lianna. Malah hadéna jeung anggota déwan sakumna.

“Hartosna, dina nyusun Perda téh peryogi rojongan kamandang ti sadaya pihak nu aya di déwan,” ceuk Asép poé Jumaah kaping 11 Oktober 2019.

Ari horéng nu sapamadegan jeung Asép téh aya deuih. Di pihak séjén, salah sahiji wakilna Asép gé, nyatana Cécép Nurul Yakin sarua ngarasa perlu ku éta Perda. Malah kamandangna leuwih jembar.

“Sok sanaos urang teu tiasa megatan pangabutuh masarakat kana padumukan, margi jumlah jalmi teras nambihan. Ahirna seueur bumi nu diwangun dina lahan nu tadina pasawahan,” ceuk Cécép.

Tapi masih bisa nyorang cara séjén. Nyaéta ku cara muka lahan sawah anyar. Jadi, mun di hiji tempat sawahna ngaheureutan, matak naon mun di tempat séjén dilegaan. Muka lahan jang sawah anyar.

Tapi teu bisa sagawayah muka lahan pisawaheun anyar, cenah. Kudu mikirkeun ogé lahanna. Kudu nu hadé. Ulah nu angar. Da apan sawah mah butuh ku cai.

“Caina kedah nu mayeng ngamalir, atawa di dataran rendah. Pami muka lahan pisawaheun di dataran tinggi, tangtos sesah nyaianana. Kadituna bilih kalah bangkar. Teu janten solusi,” ceuk Cécép kénéh.

Tah, lebah dieu mah, numutkeun Cécép, perlu sauyunan antara Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan jeung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang—hususna Bidang Irigasi.

Dina harti, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan nu milih tempat pisawaheun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nu milih tempat jang ngawangun cékdam atawa irigasina. Mun kitu, leuwih laluasa jadina.