Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Pelat Nomer Ahéng Katilang

MÉRÉBÉJA – Teu kaop kaluar, langsung ditilang. Pantes waé da nomer pelatna ogé minculak. Nyolok mata buncelik. Duka hayang katangar wungkul atawa mémang bolostrong. Polos. Ari kitu-kitu teuing mah munasabah wé. Asa piraku pulisi ogé ngantep. Teu kudu ditelek-telek ogé kapanggih. Pelatna ogé leuwih rubak batan nu ilahar.