Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Panineungan

Tradisi moro maung nu lumangsung taun 1900-an kudu ditebus mahal. Munasabah, taun 1950 jumlah maung nu kapaluruh ukur aya 25. Morogol lantaran diboro tur jadi hiburan. Baheula kasebutna Rampogan Sima. Lain waé maung (Phantéra Tigris) nu harita sok diboro téh, macan tutul (Panthera Pardus) jeung…