Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Panineungan

Maranéh meureun geus warawuh jeung adina, nu ngaran Nyi Misnem mah, nya? Lamun paroho deui, tah geuning ieu gambarna. Awakna Nyi Misnem henteu kawas lanceukna. Ieu mah rada kuru meueusan. Barang daharna teu pati gembul kawas Ujang Gembru. “Dina sapoé, ngan ukur béak kéjo saboboko.” Ceuk…

Ujang Gembru

Ka dieu, barudak! Maranéh geus papanggih jeung Ujang Gembru? Saha nu tacan? Geura ilikan ieu gambarna. Euleuh!…