Panineungan Mitra Batik

oleh -562 views

Taun 1939 di Tasikmalaya ngadeg koperasi pangusaha batik, nu katelah Mitra Batik téa. Kiwari ukur panineungan.

Kungsi nanjung nepi ka taun 70-an mah. Ngan kabéhdieunakeun teu kuat ngalawan pangusaha Cina jugala nu maké mesin citakan. Hasilna dijual murah.

Antukna para pangusaha batik pribumi ngajulaeu. Usahana tarutup. Di Garut mah apan kiwari geus arang kasebut aya pangusaha batik. Padahal kelir batik Garutan kungsi jadi kacapangan.

Koléksi A. Basrah Enie

Motif Turih Oncom, Merak Ngibing, Réréng Apel, Kawung Écé, jeung Réréng Doktor gumelar di Garut. Kiwari mah tukang ngabatikna ogé geus teu bisa menyat.

Di Jawa Barat mah nu aya kénéh tukang ngabatik téh di Trusmi (Cirebon), Ciamis, jeung Tasikmalaya.

Baca: Batik dina Naskah Kuna

Batik Tasikmalaya katelah aya dua kelir, corak batik Sukaraja jeung Cipedes. Cirina katémbong dina warna. Corak batik Sukaraja mah lungguh, ari Cipedes mah caang.

Polana mah sarua, aya Gambir Saketi, Koléntang (belah ketupat), Réréng Bilik, Anyam Cayut, Réréng Peuteuy, Kutaraja, Kebon Kosong, Awi Ngarambat, Tiga Negeri, jeung sajabana.

Batik Ciamis – motif : Galuh Pakuan Galuh Pakuan (Batik Ciamis), Koleksi Koperasi Rukun Batik: Salah sahiji motif has Ciamis. Galuh Pakuan ngagambarkeun simbol Karajaan Galuh mangrupa gagang keris Raja Galuh. Baheula, Ciamis katelah kota Kawali, puseurna kota Karajaan Galuh. (Sumber : Buku Batik Tatar Sunda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat – CV Kandi Makarya, Buku Batik Garutan Koleksi Hartono Sumarsono) | Kompas/Rony Ariyanto Nugroho (RON)

Remen dingaranan ogé saluyu jeung nu mesenna. Upamana waé Réréng Haji Bilal, Réréng Haji Isah, Réréng Jaksa.

Corak batik Ciamisan mah aya nu méh sarimbag jeung batik Banyumasan. Upamana waé corak Pilin dina Réréng Barong, Réréng Enéng, jeung Suliga. Aya ogé nu nyoko kana flora jeung fauna nu hirup di wewengkon sabudeureun.

Méga Mendung

Di Cirebon corak batik nu katelah di antarana, Méga Mendung, Taman Arum, Naga Utah, Singa Barong, Jelaprang, jeung Wadasan. Motif Lokcan diterapkeun kana saléndang.

Ari di Indramayu sok disebut Dermayon (Indramayuan). Kasebut Kembang Kapas, Pentil Kuista, Rajeg Wesi, Pacar Cina, Kembang Gunda, Manuk Blekok, Manuk Bengkuk, Udang, jeung sajabana.

Cirebon jeung Indramayu mah katémbong aya pangaruh ti Cina, India, jeung Arab. Corak batik Banji, kawas gambar swastika jeung Lokcan kapireng ti Cina. Motif Ceplok beureum kapangaruhan ragam hias Patola ti Gujarat (India). Ari pangaruh Arab mah katémbong dina Iket Wulung.