Panén Korma di Tasikmalaya

oleh -550 views

MÉRÉBÉJA–Kira 18 taun kalarung, lumangsung pangwangunan Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Lain ti enol, kétang. Tapi rénovasi. Supaya bener arah kiblatna.

Budi Budiman, nu kiwari jadi Walikota Tasikmalaya, minangka panangkes panitia poéan pangwangunan harita. Kulawarga Mayasari Grup gé, Ade Ruchyana, nyahoeun.

Ceuk Budi, harita pisan di buruan masjid dipelak tangkal korma. Ayeuna geus buahan, nu munggaran. Malah geus dipanén, poé Rebo (26/2/2020).

Lantaran beunang disebut kajadian langka, panén korma jauh ti Mekah; atuh masarakat téh sasat ngabrul hayang nyakséni. Jeung.., hayang ngasaan.

“Alhamdulillah tos kaala. Tiasa ngabagi ka masarakat deuih. Mugia baé ka payunna langkung seueur korma nu kaala buahna,” ceuk Budi.

Kormana téh amis. Ngan rupana nu béda jeung korma ti Mekah, teu sarua jeung nu aya di pasar. Korma buruan Masjid Agung Tasikmalaya mah siga cau, kudu dipeuyeum heula.

Anapon Aminnudin Bustomi, Ajengan nu mupuhuan Déwan Kemakmuran Masjid Agung Tasikmalaya; nétélakeun yén ngabagikeun korma ka masarakat téh minangka salah sahiji wangun sukur ka Nu Kawasa.

“Anggap baé kanggé mapag sasih Rajab deuih. Mudah-mudahan janten berkah kanggé warga Tasikmalaya,” ceuk Aminnudin.

Aminuddin gé nétélakeun, yén ceuk ahli korma, mun hadé urus mah karék dua taun gé korma geus bisa buahan. Matak, ka hareupna mah tangkal nu sakirana kurang produktif rék diganti ku tangkal korma.