Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Panasna Cai

Halodo panjang mawa mamala. Kacaturkeun di Kecamatan Pasirwangi Kabupatén Garut, aya nu galungan nepi ka nemahan pati. Rukman (84) jeung Omas (54) duél gara-gara parebut cai, Kemis (11/10/2018). Omas perlaya alatan kasabet bedog palebah beuteung jeung leungeun.

Kajadianana di Kampung Citongérét, Désa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, kira-kira tabuh 11.30 WIB. Kitu anu ditembrakkeun Danramil Pasirwangi, Kapten Inf Dedi. “Omas tilar dunya,” pokna.

Pacéngkadan alatan cai remen kajadian. Sawatara waktu ka tukang di Kampung Pasirpogor, Desa Néglasari, Kacamatan Banjaran, Kabupatén Bandung ogé aya korban. Anang (67) ngajurahroh di saung sabada dikadék ku baturna sorangan, Y (39), Ahad (25/2/2018) wanci pecat sawed. Anang teu engap deui.

Parebut cai, teu duduluran. Bésan sorangan ogé bisa jadi korban. Kungsi kajadian di Desa Patalan, Kacamatan Wonomerto Problinggo, Jawa Timur. Kardi tatu parna sanggeus gelut jeung Endi, bésanna pisan. Kajadianana geus lawas.

Pieunteungeun pikeun ngawisik diri. Geutas harupateun, matak reuwas kareureuhnakeun. Sihoréng cai ogé bisa ngaléntab. Panas.

Mairan