Méré Béja

MÉRÉBÉJA – Koran Sipatahoenan, remen disebut Sip, minangka corong Paguyuban Pasundan. Sip ditarekahan tur dikokolakeun ku Sutisna Sendjaja (Sutsen) jeung Ahmad Atmadja