Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Olahraga

Najan Kylian Mbappé beuki nyongcolang, kasebutna handap asor. Nyindekelkeun gotong royong di lapang. Narah jadi pamaén nu individualis. Di kleub Paris Saint Germain (PSG) ogé kawilang moncér. Néymar ogé kasilih komarana. Dina hiji mangsa aya poto Mbappé diriung ku balad-baladna. Ari Néymar siga nu…