Ngistrénan Pingpinan DPRD Kabupatén Tasikmalaya

oleh -339 views

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Dina rapat paripurna poé Rebo kaping 18 Séptémber 2019, anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya période 2019-2024 sapuk milih opat urang pingpinan.

Nu opatan téh saurang ketua jeung tiluan wakil ketua. Nu jadi ketuana, Asép Sopari Al Ayubi ti Partéy Gerindra. Wakilna nyaéta Ami Fahmi ti PKB, Cécép Nurul Yakin ti PPP, jeung Érry Purwanto ti Partéy Golkar.

Najan geus dipilih kira sabulan ka tukang, nu opatan téh karék diistrénan poé Selasa kaping 8 Oktober 2019. Nu nungtun ngedalkeun sumpahna nyaéta Winarno, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Tempatna di rohangan Paripurna, gedong déwan.

Réa pajabat nu milu ngaluuhan éta acara téh. Di antarana baé aya Bupati Tasikmalaya, Adé Sugianto sarta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daérah. Anggota DPRD Kabupatén Tasikmalaya tamplok nyakséni pingpinanna diistrénan.

Ceuk Sekretaris DPRD, Iing Farid Khozin, lain ngahaja ngaleuir-leuir waktu ngistrénan pingpinan, cenah. Tapi dalah dikumaha, da Surat Kaputusan (SK) Gubernur Jawa Barat elat datangna. Can aya SK mah da can bisa diistrénan.

Tapi lain salah sékretariat deuih elatna SK Gubernur téh. Dan Iing mah geus ngirim surat ka provinsi ti poé Kamis kaping 24 Séptémber 2019. Nya, teu pati lila ti lekasan paripurna.

Malah Iing geus nyusud laratan surat nu diiangkeun ka provinsi téa. Iing ku anjeun nu miang ka Bandung dina poé Jumaah kaping 4 Oktober 2019. Harita mah sutar téh karék tepi kana méja tata usaha (TU) Gubernur.

“Nya, ayeuna mah da pingpinan définitif tos aya. Saterasna kantun nyusun AKD nu ngawengku tata tertib déwan, kalengkepan komisi katut pingpinanna. Kamungkinan mah ahir bulan gé tos lengkep, sanaos kadang sok rada ragot,” ceuk Iing sabada acara ngistrénan pingpinan déwan.

Saterusna mah sérén-sumérén jabatan. Papasrahan kakawasaan. Haris Somantri nu saméméhna kapeto jadi Ketua DPRD (saheulaanan) ngécagkeun jabatanana, nu terus ditémaan ku Asép Sopari Al Ayubi. Boh Haris boh Asép, pada-pada politisi ti Partéy Gerindra. Ngan Asép nu boga hak Ketua DPRD keur saterusna.

Sabadana narima jabatan Ketua DPRD ti Haris, Asép kedal tékad, yén dirina rék maju kana garapan nyusun Alat Kelengkapan Déwan (AKD). Ieu téh méh sarua jeung nu ditepikeun ku Sékretaris DPRD, Iing Farid Khozin.

“Ngahaturkeun nuhun kana pangdu’a kalih pangrojong ti masarakat Kabupatén Tasikmalaya. Tangtos kami baris lumpat enggoning nyusun AKD,” pokna.