Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Ngaboséh Sapédah ka Mekah

MÉRÉBÉJA – Katelahna Pa Landung, pangsiunan guru SMPN 5 Bandung. Nikreuh ngaboséh sapedah ti Bandung ka Mekah. Umurna geus 93 taun, tapi katémbong jagjag waringkas.

Munggah haji waktu umur 75 taun, ku jalan ngaboséh sapédah téa taun 2003. Miang ti alun-alun Bandung, ka Jakarta terus ka Merak. Meuntas ka Bakauheni Lampung. Noyod ka kalér nepi ka Singapur. Anjog ka Malaysia.

Ti dinya nuluykeun lalampahan ka Thailand, laju ka Siam. Ti Bangladesh meuntas ka India. Laju ka Pakistan. Meuntas deui ka Abu Dhabi. Langsung ka Riyadh. Lunta ka jauhna. Nepi ka Mekah.

“Kaagungan Allah luar biasa. Tong dilalaworakeun,” pokna. Ku kawasaan Nu Murbaing Alam, sakedét nétra bisa laksana. Bekel ngaboséh ti Bandung ka Mekah, Rp 1,2 yuta. Mulangna aya nu ngongkosan. Mun keyeng tangtu pareng.