Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Neuteup Susu, Jampé Awét Hirup

MÉRÉBÉJA – Saéstuna méh unggal jalma boga angkeuhan bisa hirup salawasna. Cenah, ceuk dunya médis, urang téh bisa ihtiar geusan ngawét-ngawét umur. Di antarana kudu pinter ngatur kadaharan, remen olahraga, teu poho reureuh tina kacapé, jeung nyingkahan perkara nu matak jangar.

Tapi aya deuih nu matak senang cenah. Utamana keur lalaki. Komo jang urang Indonesia mah, anu cenah kaum lalakina leuwih cééhan batan awéwé dina bab ngarawat harepan hirup.

Mun nyutat tina Medical Daily, horéng awéwé mah bisa hirup leuwih lila alatan génétika. Cenah alatan boga dua kromosom X. Béda jeung lalaki nu kromosom X-na ngan hiji.

Naon cenah cara nu matak senang téh? Anteng neuteup susu!

Najan kareungeuna siga nu teu uyahan, tapi da kitu kenyataanna numutkeun panalungtikan. Tina alatan neuteup susu téh uteuk lalaki bisa jadi positif. Kira-kira siga ningali sato héwan nu pikayungyuneun kitu lah.

Dina taun 2012, Archives of Internal Medicine medalkeun hasil panalungtikan, patali jeung mangfaat tina mikir positif kana kaséhatan kaum lalaki. Di antarana bisa ngahudangkeun sumanget nu gering sangkan gancang cageur, sarta nu séhat sangkan salawasna jagjag.