Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Toh Pati demi Cai

Keur patani mah paséa marebutkeun cai téh lain carita anyar. Geus ti béh ditu mula. Komo keuna di usum halodo entak-entakan. Tapi ari nepi ka patelak silih temahan pati mah deuih kasebut arang langka ogé. Da kajadianna téh tara taun kali.

Mungguh matak prihatin. Di Garut aya patani nu toh pati demi cai. Kajadianna poé Kemis (11/10/2018). Kira wanci lohor. Perenahna pisan mah di Kacamatan Pasirwangi. Omas (54) urang Citonggérét jeung Rukman (84) urang Barukai. Bangsa sadésa-sakacamatan kénéh. Malah cenah masih katalian ku dulur. Pédah béda lembur wungkul.

Ceuk Komandan Koramil Samarang Kaptén Infanteri Dédi mah cenah Omas nu nyieun pucuk ti girangna téh. Manéhna mendet jalan cai nu biasa dipaké ku Rukman. Duanana pada-pada butuh cai jang nyébor kebonna séwang-séwangan. Terus paraséana di kebon Oja (70). Meneran Citonggérét. Lemburna Omas.

Lain paséa meumeueusan éta dua lalaki kolot téh. Rukman mah nepi ka ngaheumbatkeun pakarang. Siet.., siet.., jres.., jres.., pakarang Rukman meneran kana kélék jeung beuteung Omas. Najan leuwih ngora, ari ditarajang sasat keur bongoh kitu mah Omas gé teu bisa majar kumaha. Kabeunangan nepi ka tatu.

“Katerangan nu tos katampi mah di antawisna ti Encéng (35). Cenah mah paraséana téh gara-gara marebutkeun cai. Encéng nampi wartos pajar nu duaan nuju paraséa, teras énggal diburu ka kebon. Da inggis kumaonam,” ceuk Dédi.

Tapi orokaya, Encéng kapoosan. Teu kaburu megatan komo ka bisa misah nu paséa. Da barang tepi ka kebon téh nu kasampak Omas geus ngagolér luhureun lemah bari guyang getih. Keur dirangkul ku Entang. Langsung baé ku Encéng dibawa ka RSUD dr. Slamet Garut. Hanjakal, barang tepi Omas geus kari layon.

Anapon Rukman, kiwari geus dirawatan ku nu berwajib. Malah geus dikandangan di Mapolsek Pasirwangi. Keur dipénta kateranganna nu leuwih gembleng. Atuh sawatara patugas gé aya nu jaga di imah Omas. Sakalian ngabeberah nu kapapaténan.

1 Koméntar
  1. Panasna Cai | Méré Béja

    […] Ilikan: Toh Pati demi Cai […]

Mairan