Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Muntang ka Kencring

MÉRÉBÉJA – Kiwari réa nu jumerit. Pajar ékonomi keur sulit. Rupiah héngkér ajénna. Ngabalanjakeun duit saratus rébu baé mah cenah teu karasa.

Najan keur sarwa sulit, duit kencring mah asana angger baé arang kacaturkeun. Tara kaajakan dina iburna dunya paékonomian. Keur leutik téh beuki wé ngalelep.

Ti Kabupatén Aru jol pangajak nu teu galib jeung batur. Ulah nyapirakeun duit kencring, cenah. Sabab bisa ngenyed ékonomi nasional. Maké duit kencring bisa ngabendung caah inflasi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, sacara husus umajak supaya masarakat, utamana tukang dagang, ngagunakeun deui duit kencring dina jual beuli.

“Ieu téh dina raraga miduli duit kencring. Margi di Kota Dobo mah masarakatna apilain kana kencring. Balukarna hahargaan arundak, da naon-naon dijejegkeun kana rébuan,” cék Andi Setyo Biwado minangka Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku, di Ambon.

Ajakan Andi geus dilaksanakeun di dua tempat: di Lapangan Yos Sudarso jeung Pasar Jargaria Kota Dobo. Lebah prakna, BI Perwakilan Maluku nyadiakeun duit kencring nepi ka Rp17 juta.

Andi boga harepan ieu tarékah méré hasil nu nyugemakeun. Utamana mah sangkan inflasi di Maluku beunang diungkulan.