Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Milih Wakil Bupati Rék Ditangkes ku DPRD

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Geus méh tujuh bulan Bupati Tasikmalaya teu boga wakil. Keur sawatara anggota DPRD Kabupatén Tasikmalaya, tujuh bulan téh geus leuwih ti lila. Malah aya deuih nu nuding bupati teu daria pikeun milih piwakileunana.

Éta kanyataan terus dipaké dadasar ku pihak legislatif pikeun nangkes urusan milih wakil bupati. Enya, ongkoh sakuduna mah ku éksékutif nu kitu mah, lain ku législatif. Tapi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupatén Tasikmalaya, Dr. H. Basuki Rahmat, M.Si., nandeskeun yén ketak DPRD mémang boga dasar hukumna.

“Sual déwan nangkes milih wakil bupati, aya dasar hukumna. Réngkolna dina Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupatén Tasikmalaya. Dina taun 2018 aya parobihan Peraturan Tatib DPRD di sakuliah Indonésia, kalebet Kabupatén Tasikmalaya. Dina éta aturan kaunggel réhna, ‘di mana jabatan bupati atanapi wakil bupati kosong, DPRD tiasa milih kanggé ngeusian nu kosong téa’,” ceuk Basuki.

Jeungna deui, ceuk Basuki mah, masalahna mémang aya di Bupati Adé. Sabab can baé méré usulan ka DPRD, saha waé pibakalan calon wakil bupati téh? Padahal, partai nu ngarojong Adé mah geus ngusulkeun Déni R Sagara ti Partai Amanat Nasional (PAN) jeung Héri Ahmadi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Duanana gé pada-pada geus nyakuan SK ti partéyna.

“Janten, ngantos naon deui Pa Adé téh saleresna? Kantun usul baé ka DPRD. Margi, mamala tina teu gaduh wakil téh kalintang ageung kanggé pamaréntahan. Upamina baé pamaréntah kénging peunteun opini WDP ti BPK,” ceuk Basuki deui. Dina émprona, mun téa mah DPRD jadi nangkes urusan milih wakil bupati, hartina DPRD teu kudu nungguan usulan ti bupati deui. Langsung baé partéy pangrojong nu usul ka DPRD. DPRD kari ngondang bupati pikeun ngiberan yén prosés pamilihan piwakileun bupati geus lumangsung.