Mending Jadi “Youtubers” batan PNS

oleh -464 views

Fikri R. Kusumahdininata, nonoman motékar. Nu hatam téknologi digital mah hamo bireuk deui. Makalangan di média sosial. Pangpangna mah Youtube.

Kungsi ancrub di dunya FTV. Kabéhdieunakeun manco neuleuman Youtube. Aya sababaraha kanal beunang nyieun Fikri nu remen ngulampreng di tepas pangluhurna.

“Hayang moyan jaman kiwari mah babari. Pasang kaméra, nyambung jeung internét, ngunjal kontén kana Youtube. Bérés!” pokna gedé haté.

Naha Fikri bet milih Youtube? Ditanya kitu manéhna ngarénghap sajongjonan. Bangun anu ngarahuh, miceun bangbaluh dina lelembutan.

“Kieu, Kang. Salika ieu kuring ukur bisa jadi panongton. Sagala rupa ditongton. Kaasup anu can puguh bener jeung salahna. Kuring remen nénjo bancang pakéwuh anu keur tumiba di nagara deungeun, dina vidéo. Di Paléstina, Suriah, atuh anu deukeutna di dayeuh. Loba pisan kajadian anu karékam atawa ngahaja dirékam,” pokna.

Fikri nuluykeun caritaanana, “Nu dilalajoan téh disurahan. Diwawaas. Nepi ka dilalajoanan deui ku rébuan, malah jutaan. Loba nu mikaresepna. Padahal boa bener boa henteu.”

Ayeuna mah geuning, ceuk Fikri, loba berita hoax alias palsu. Nyaritakeun nu euweuh buktina, saukur diaya-aya. “Ku kituna, kuring mah rék nyieunan vidéo nu ngaédukasi netizen wé,” pokna deui. Supaya teu gampang kapangaruhan.

“Teu puguh asal-usul ti mana iber éta datangna,” ceuk Fikri bari nempokeun sababaraha video anu keur diropéa ku manéhna.

Fikri anu getol ngokolakeun Téater Gong di Tasikmalaya téh pirajeunan nyumponan pesenan sarupaning kaos oblong, kabeneran boga distro nu aya di wewengkon Singaparna.

Milih jadi Youtuber batan PNS, ceuk manehna, geus jadi pamadegan anu pengkuh. Sanajan batur saentragan bur-ber ngalamar pagawéan ka pausahaan-pausahaan anu jugala. Komo deui ayeuna keur aya lolongkrang pikeun jadi PNS.

Lain udagan. Cohagna siga nu narah digawé bari kauger waktu. Keur manéhna mah nu penting makarya mawa raharja. Teu kudu ngantor tur didarasi kawas nu lian.

Tapi kapan, komara lalaki ditangtukeun ku pagawéanana?
“Ceuk saha?” Fikri gancang némpas. “Naha jadi Youtubers goréng kitu? Atawa ngurangan kana ajén-inajén hiji lalaki? Ceuk saha étah? Tah ieu hasil salila kuring icikibung dina Youtube.” Bari song, némbongkeun PIN Adsense. Sidik di dinya aya angka nu di mimitian ku kecap IDR. Aya kana jutana.

Ambuing horéng ayaan.