Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Média

Dulur-dulur mereun pada nyaho kana ieu kalimah anu tilu, paribasa karuhun urang nya éta: Adagang, adigung, jeung adiguna. Adagang, hartina uncal. Ari uncal, rasana eweuh deui sato anu pangkasepna lian ti manehna, alus tanduk jeung pangtarikna lumpat, najan dina jurang nu rumpil oge; eta silib…

Panasna Cai

Halodo panjang mawa mamala. Kacaturkeun di Kecamatan Pasirwangi Kabupatén Garut, aya nu galungan nepi ka nemahan…