Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Kylian Mbappé, Gotong Royong Tim

Najan Kylian Mbappé beuki nyongcolang, kasebutna handap asor. Nyindekelkeun gotong royong di lapang. Narah jadi pamaén nu individualis.

Di kleub Paris Saint Germain (PSG) ogé kawilang moncér. Néymar ogé kasilih komarana. Dina hiji mangsa aya poto Mbappé diriung ku balad-baladna. Ari Néymar siga nu nunggelis. Paromanna alum. Kungsi kacaritakeun, Néymar parebut bal jeung Cavani, baturna di PSG.

Mbappé kabéhdieunakeun leuwih dipikayungyun batan Néymar. Basa disebut-sebut jadi kandidat nu baris meunang anugerah Ballon d’Or ogé siga nu haré-haré. “Lah teu mikiran nu kitu, lamun dipikiran waé kuring bisa jadi pamaén nu individualis,” pokna. Nu penting mah, ceuk Mbappé, koléktivitas. Gotong royong tim.

Sual dirina sok dibanding-bandingkeun jeung nu séjén, pikeun Mbappé mah teu merenah. “Tong ngabanding-bandingkeun kuring jeung Cristiano Ronaldo atawa Lionel Méssi. Ronaldo jeung Méssi, béda jaman,” pokna.

Mairan