Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Masualkeun Perda SOTK

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Peraturan Daérah (Perda) patali Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) disahkeun tanggal 1 Janwari 2019. Tapi, tug nepi ka Méi 2019, éta Perda téh tacan pisan dilaksanakeun.

Dumasar kana éta kanyataan, Komisi I DPRD Kabupatén Tasikmalaya usul, sangkan Perda SOTK dicabut baé. Tangtu, nu boga wewenang geusan nyabut Perda SOTK téh pihak éksékutif, nyatana Bupati Ade Sugianto. Atuh usul Komisi I DPRD Kabupatén Tasikmalaya téh cindekna ditujulkeun ka bupati.

“Nu dipiharep mah aya batasan waktu atanapi deadline nu écés, iraha Perda SOTK baris dilaksanakeun. Margi salah sawios pasal ngécéskeun, réhna éta SOTK kedah tos lumangsung per tanggal 1 Januari 2019,” ceuk Arif Rahman minangka pupuhu Komisi I DPRD Kabupatén Tasikmalaya.

Leuirna ngalaksanakeun Perda SOTK téh geus opat bulan. Keur Arif mah lain waktu nu sakeudeung. Ku lantaran kitu Bupati Ade kudu boga sikep anu tandes dina dua pilihan. Kahiji, mun téa mah Perda SOTK masih kénéh bisa dipaké, ira piwaktueunana? Kadua, lamun teu mungkin, mangka geura-geura usul sangkan éta Perda dicabut baé.

Lain lumayan balukar tina kabolérna ngalaksanakeun Perda SOTK téh, cenah. Sababaraha lajuninglaku pamaréntahan tangtu baris kaganggu. Béh dituna, tangtu deuih sawatara masalah nu leuwih badag baris nuturkeun.

“Nu matak hanjelu, naha pasualan sapertos kieu téh bet kedah kajantenan. Pami teu énggal ngayakeun tindakan, urang bakal mayunan seueur pisan pasualan. Upamina baé, dugi ka ayeuna ‘penyerapan anggaran’ nembé kinten 10 persén, da aya samentawis kapala SKPD nu rerengkogan kénéh, mangmang dina ngalaksanakeun program-program kagiatan berbasis anggaran, da tacan jelas téa naha SKPD-na aya kénéh atanapi dipupus,” ceuk Arif deui.

Satemenna, Pamaréntah Kabupatén Tasikmalaya kungsi boga pangalaman goréng. Dina taun 2016, duit nu gedéna Rp 250 milyar ditarik deui ka pusat. Lantaran teu digunakeun téa. Malah numpuk kitu baé.

Tina hasil rapat gawé nu diluuhan ku Komisi I, Plh Sekda, DPM DPAKB, BKAD, katut BKD; bongbolonganna ngan hiji: pihak ékskutif mending nyabut Perda SOTK. Ku kituna program-program nu kandeg téa bisa buru-buru dilaksanakeun ku SKPD, luyu jeung rarancang anggaran nu ditangtukeun. “Pami ngantosan anggaran perubahan nu kinten éféktif sasih Agustus, naha aya jaminan lajuninglaku pamaréntahan baris lumangsung éféktif dugi ka sasih Agustus?” pokna.