Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Mangpaat Dedek Cikopi

Sakur nu sok ngopi arang langka maliré dedekna. Nalika béak caina, nu hartina béak amisna, cul wé dedekna mah dina gelas. Nasibna nya kumaha nu ngumbah wadah baé saterusna mah. Matak kitu gé da arang langka aya nu nyaho sual mangpaat dedek cikopi mah.

Kieu wé lah keur ngayakinkeun mah. Cobaan asup ka salon anu rada élit. Di sawatara tempat mah apan sok aya nu nawaran ngarawat awak maké kopi. Tah, dedek cikopi nu dimaksudna téh. Najan tangtu baé lain urut nu ngaropi di warung.

Horéng kaitung réa mangpaat dedek cikopi téh. Di antarana baé:

1. Jang Ngagomplokan Buuk

Ngarawat buuk maké dedek cikopi mah lain baé gomplok, tapi bari jeung luis deuih. Mun katojo panon poé atara kasorot lampu téh moal teu ngagurilap. Saba ceuk ahli médis, dedek cikopi bisa ngahudangkeun “folikel” buuk.

“Folikel” téh kantong kelenjar dina buuk nu nya leutik nya heureut. Nyaéta nu nangtukeun gancang henteuna jadi buuk.

Carana mah babari. Kari aléskeun dedek cikopona kana sirah. Sing rata. Terus dirancétan meumeueusan. Geus kitu mah kari kuramas baé.

2. Meresihan Kulit Paéh

Sok rajeun panggihan kulit buliksik dina awak urang téh apan. Semu hurik. Henteu seger. Matak rujit ka nu ningali. Tah nu kitu téh kulit paéh. Tapi teu daékeun ingkah tina awak urang. Tah, sing getol ngabaluran kulit paéh ku dedek cikopi. Ambéh lemes.

3. Ngurangan Lilipitan dina Kulit

Keur nu lintuh mah geus ilahar mun dina kulit beuteung, pingping, kélék, jeung bujurna sok lilipitan. Cenah gara-gara réa teuing lemak matak kitu gé. Atawa, mun awéwé mah, pulang ngajuru.

Ieu gé beunang dikurangan ku dedek cikopi. Carana basajan. Kari dibalurkeun kana kulit nu lilipitan. Kitu leukeunan.

4. Nyieuhkeun Bau Hanyir

Mun geus ngarasanan lauk, di antarana, leungeun téh sok hanyir. Kadang teu leungit najan geus kukumbah maké sabun. Ké mah cobaan ku dedek cikopi. Carana mah kumaha ilaharna kukumbah baé.