Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Lingtar Ulah Bangkar

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA–Pamaréntah Kabupatén Tasikmalaya keur nataharkeun pangwangunan jalan lingkar utara. Disingget jadi Lingtar. Dinas PUPR nu nyepeng pancénna téh.

Ngeunteung kana réana pangwangunan jalan nu terus kandeg, malah bangkar sapisan, sawatara anggota DPRD Kabupatén Tasikmalaya teu miharep éta kajadian tumiba ka Lingtar. Pupuhu déwanna pisan, H. Ruhimat, mah meredih sangkan Lingtar buru-buru ngawujud. Malar bisa dialap mangpaatna ku balaréa.

“Nu mawi kitu, déwan mah meredih pisan supados Dinas PUPR museurkeun perhatosanna kana Lingtar. Ieu téh utami pisan kanggé kamajengan puseur dayeuh Kabupatén Tasikmalaya, Singaparna,” pokna sawatara waktu nu kaliwat.

Tarékahna mah rupa-rupa ceuk Ruhimat gé. Di antarana ku jalan titotorosol ngajukeun réngkolan waragad nu dipikabutuh ka pamaréntah puseur atawa ka provinsi. Utamana pisan mah unggal taun kudu aya karasana kamajuan tina pangwangunan téh. Nepi ka kataker iraha kira-kira piwaktueun nganggeuskeunana.

Lian ti Ruhimat, Asep Dzulfikri deuih, nu neundeun perhatian kana pangwangunan Lingtar téh. Asep gé anggota déwan, minangka Ketua Komisi III. Ceuk Asep, patali pangwangunan jalan jeung nu lianna, gumantung kana good will ti kapala daérah.

“Kedahna mah perhatosanna museur kana tiap-tiap pangwangunan nu tos direncanakeun, nu tos aya réngkolna dina rencana pangwangunan daérah. Kantenan Lingtar, bakal cop sareng rencana pangwangunan pasar sareng terminal di Kecamatan Padakembang,” pokna.

Ceuk pikiran Asep, bangun bakal paéh kagiatan paékonomian téh, mun teu dideudeul ku infrastruktur nu hadé mah. Pasar jeung terminal di Kecamatan Padakembang gé aya bahan kana kitu mun teu dideudeul ku Lingtar.

Leuwih jauhna ti éta, ceuk Asep kénéh, ku sarwa kawatesanan téa kamekaran puseur dayeuh Kabupatén Tasikmalaya can pati nyugmakeun. Sugan wé atuh ari geus aya Lingtar mah aya undakna.

“Mugi baé Lingtar téh tiasa janten cukang kanggé kamajuan Singaparna, minangka puseur dayeuh Kabupatén Tasikmalaya. Panto-panto paékonomian masarakat mingkin blung-blong deuih, ari aya jalanna mah,” cenahna deui.