Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Kopi Bisa Meruhkeun Kasakit Jajantung

MÉRÉBÉJA – Ceuk saha pakokolot teu meunang nginum kopi? Puguh gedé mangpaatna pikeun kaséhatan. Malah disarankeun pisan ku panalungtik ti Heinrich-Heine-University jeung IUF-Leibniz Research Institute for Environmental Medicine di Jerman.

Kopi gedé hasiatna. Lamun disiplin, maneuh opat cangkir sapoé, matak hadé kana jajantung. Dumasar hasil panalungtikan, sél-sél kardiovaskular jadi awét. Kopi bisa ngoméan lamun aya sél anu ruksak.

Ku kituna, para panalungtik nyindekkeun kopi atawa inumeun nu ngandung kaféin aya mangpaatna pikeun jalma anu umurna geus cueut ka hareup tur boga risiko kasakit jajantung. Tapi keur nonoman mah ieu mangpaat kaféin moal pati karasa.

Cenah kaféin ngabalukarkeun gegebegan, ratug jajantung. Risét pangmutahirna ngabuktikeun jenis kopi mocha bisa ngurangan rasa hariwang.

Panalungtik ti Clarkson Ubiversity ti New York jeung University of Georgia nétélakeun mocha bisa ngurangan jajantung ngageber, alatan mun cocoa ditambahan baris nyandet pangaruh kaféin.

Najan kitu, lamun teu biasa nginum kopi, tapi hayang nyobaan, aya hadéna konsultasi heula ka dokter.