Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Ketak Pansus Perda “Pemberdayaan Perempuan dan Anak”

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—PPA téh wancahan tina “Pemberdayaan Perempuan dan Anak”. Di DPRD Kabupatén Tasikmalaya kiwari aya panitia husu (Pansus)-na, nu keur nyarungsum peraturan daérah (Perda) nu baris jadi papayung hukum jang kaom wanoja jeung barudak.

Rarancang Perda (Ranperda)-na geus aya. Bupati Ade Sugianto nu masrahkeunna gé, ka DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ranperda-na mah ngeunaan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA).

Pihak déwan giak nyubadanan paménta bupati. Matak buru-buru nyieun Pansus. Ceuk tapsiran Pansus, éta Ranperda téh sebut baé PPA, lain PPPA. Sikep déwan kitu téh sabab sapamadegan, yén dina sawatara hal mah kaom wanoja jeung barudak téh sasat gampang teu katohonan hakna.

Mindeng deuih katingali ganjorna posisi kaom wanoja téh, mun aya di satengahing kaom lalaki déwasa. Malah teu saeutik nu ngarandapan kanaas balukar tina katelengesan. Lebah dieu mah kaom wanoja jeung barudak téh jiwana sasat didodoho ku ancaman.

Ngingetkeun kana pentingna Perda PPA, Pasus di DPRD Kabupatén Tasikmalaya téh sasat rék gawé maraton. Kitu katerangan nu ditepikeun ku Ketua Pansus Perda PPA, Yane Sriwigantini.

“Pamianganana mah, rupina, tina ngabahas Ranperda-na heula. Teras nindak kana ngamutalaah hal-hal nu aya dina éta Ranperda. Ku kituna, urang miharep supados ieu Perda ageung mangpaatna kanggé kaom wanoja sareng barudak,” ceuk Yane.

Yane téh wanoja. Jadi paham, mun kaomna lain baé butuh ku hak kawarganagaraan, hak hirup, ngembangkeun ajén diri, kaséhatan katut lingkungan séhat, ngawangun kulawarga, kapastian hukum, jeung kaadilan; tapi deuih butuh ku jaminan tina bébas ancaman, diskiriminasi, ketelengesan sarta hak meunang panangtayungan.

Lamun papayung hukumna geus ajeg, ceuk Yane, sahenteuna kaom wanoja jeung barudak boga jaminan hirup aman, tumaninah, jeung asa boga panangtayungan. Atuh meureun tingkat kapercayaan ka pamaréntah gé baring mingkin undak.