Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Kawijakan Kudu Biluk ka Guru Honorer

Guru honorér can bisa menyat. Kawijakan can biluk ka rélawan atikan nu geus babakti mangtaun-taun.

Cacakan nagara geus ngawaragadan 20% dina APBN keur dunya atikan, tapi can nepi kana ngaraharjakeun guru honorér mah. Kaasup di Kabupatén Sukabumi.

“Kudu aya kawijakan Pamaréntah Daérah Sukabumi, ngancokeun APBD copélna sarua jeung APBN, nya éta 20% keur séktor atikan,” ceuk Pangurus MPI KNPI Kabupatén Sukabumi, Cep Odang Aceng K.

Lian ti éta diihtiaran pikeun ngaraharjakeun guru honorér nu ditangtayungan ku aturan husus. “Kudu nyieun aturan anyar di daérah,” pokna.

Pemkab kalawan diluluguan ku Dinas Pendidikan bisa ngusulkeun ka DPRD sangkan anggaran pikeun karaharjaan guru honorér diréngkolkeun.

“Ceuk kuring ieu léngkah nu merenah pikeun dilakukeun dina kondisi ayeuna,” ceuk ieu nonoman nu kungsi jadi Sekretaris DPD KNPI Kabupatén Sukabumi téh.

“Honor daérah mun geus ngaréngkol dina APBD bisa jadi solusi pikeun ngungkulan masalah,” pokna deui.

Cep Odang Aceng K

Sahenteuna, ceuk ieu Caleg PAN No. 5 Dapil 1 Kabupatén Sukabumi téh, para guru honorér bisa kapecut sumangetna.

“Kinerjana ngaronjat, atuh siswa-siswana ogé baris punjul kualitasna. Ieu pisan nu baris jadi pancén simkuring engké, lamun kapilih di parlemén taun 2019,” ceuk Cép Odang bari nandeskeun, ketak para guru honorér kacida pentingna pikeun ngaronjatkeun ajén sumber daya manusa di Sukabumi.

 

Mairan