Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Kamandang DPRD keur Bupati Tasikmalaya Patali WDP

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Geus jadi program matuh keur BPK mah. Unggal taun sok mariksakeun laporan keuangan nu dikokolakeun ku pamaréntah. Boh di tingkat daérah boh di puseur. Hasilna, rék hadé rék goréng, terus baé ditepikeun deui ka pamaréntah.

Pikeun laporan keuangan taun anggaran 2018 pamaréntah Kabupatén Tasikmalaya, BPK méré peunteun ku opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Sawatara pihak mah nganggapna balai. Malah wirang, cenah. Sabab tilu taun saméméhna mah noron meunang peunteun opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) waé.

“Peunteun opini WDP téh totondén aya nu teu bérés dina bab ngokolakeun waragad pamaréntahan. Pamaréntah daérah kedah ngaévaluasi, naon musababna?” ceuk Sékretaris Fraksi Demokrat, Haris Somantri.

Di séjén pihak, Uus Syamsul Bahri nu masih kénéh ti réngréngan Fraksi Demokrat, boga angkeuhan yén ragragna peunteun WDP téh balukar tina sababaraha hal.

Kahiji, pamaréntah teu konsistén sikepna antara rencana jeung penyerapan anggaran. Kadua, komunikasi bupati jeung para SKPD siga-siga teu lancar deuih. Katilu, bupati leuwih condong kana ngantep dina bab ngontrol anak buahna salila ngamangpaatkeun duit pamaréntah.

“Sakumaha nu katitén mah pamaréntah teu éféktif sareng éfisién dina ngagunakeun sareng ngamangpaatkeun asétna. Henteu akuntabilitas, sakumaha nu katingal tina SIPLA nu lumayan ageung,” ceuk Uus.

Atuh ku kituna, Ihsan ti Fraksi PPP meredih supaya ka hareupna mah pamaréntah bisa leuwih ngaronjatkeun ajén gawéna supaya leuwih ékonomis, éfisién, éféktif, akuntabel jeung transparan. Pon kitu kénéh ceuk Hakim Zaman ti Fraksi PKB. Cenah, opini WDP téh kudu jadi pangéling-ngéling keur sakabéh pihak di Kabupatén Tasikmalaya; bok éksékutif boh législatif. Intina mah kudu enya-enya ngoméan nu salila ieu teu bérés.