Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Iber

Basa bancang pakéwuh sunami nerekab Donggala, warga pahibut. Tagiwur, kacida reuwasna. Teu puguh cabak. Keur kitu mah akal séhat hamo bisa dipaké. Geumpeur waé nu aya. Kaasup, 1.245 narapidana nu nganjrek di sawatara pangbérokan. Kacaritakeun kalabur cenah. Naha alatan mangpang-meungpeung? Atawa ku…

Gunung Ciremai Jadi Lebu

Seuneu ngabebela. Lir ombak umpal-umpalan. Silalatu pasulabreng katebat angin. Gunung Ciremai kaléntab seuneu. Aya…