Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Gunung Anak Krakatau Utah Lava

Can lila balai jolna ti jero cai. Di Palu, Donggala jeung Digi, sunami jadi raja pati. Kiwari balai geus ngadodoho deui.

Maleman Salasa (1/10/2018), Gunung Anak Krakatau, nu perenahna di Selat Sunda, Kabupatén Lampung; utah lava. Ruhay. Kajadianna sapeupeuting. Tepi ka janari. Lava nu ruhay téh ngamalir ka kidulkeun. Malah nu mancawura ka madhabpapat gé aya. Dibarengan ku gumuruh lir sora guludug deuih.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) méré iber, dumasar kana panalingaan Jumono. Nyaéta petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau PVMBG. Jumono nalingakeun Gunung Anak Krakatau ti jauhna. Teu ningali aya haseup ti kawah, cenah.

Dumasar kana rekaman CCTV, di satengahing mongkléngna peuting, ngagebur cahya seuneu luhureun gunung. Sawaréh ngalémbéréh terus ngamalir ka tebéh kidul. Sawaréhna deui mancawura ka madhabpapat.

Najan dibarengan ku gumuruh, tapi lini mah teu pati karasa. Atuh cai laut gé teu pati motah. Malah katémbongna mah ayem tengtrem.

Kacindekan BMKG, status Gunung Anak Krakatau téh kakolom kana Level II (Waspada). Tapi tetep, masarakat mah kudu iatna. Nu pelesiran gé dicarék ngalanto ka kawah leuwih deukeut ti 2 km.