Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Sausap Saulas

Kropak 406 | Museum Nasional Indonesia Jakarta

AYA genep perkara nu jadi lilinggeran literasi. Taya lian, maca jeung nulis, numerasi, sains, finansial, digital, budaya jeung kawargaan. Kiwari keur diobyagkeun. Sunda Today copélna baris nyindekel dina tilu literasi dasar pikeun pamiangan, maca jeung nulis, digital, katut budaya. Najan geus kajudi bakal manco dina budaya.

Apan basa téh cicirén bangsa. Ku kituna ieu wahangan baris dikamalirkeun pikeun ngariksa basa Sunda. Ku jalan ngawangun simpay digital, boh dina média sosial — alam ramatloka — boh diréngkolkeun dina hirup kumbuh sapopoé. Ngawadahan ketak, ngumpulkeun tur ngokolakeun data sarta ngabéwarakeun ka balaréa.

Ihtiar budaya nu diréngkolkeun dina ramatloka merebeja.com minangka salah sahiji pamaseukna. Dipiharep, kulawadet — nu parantos ngiring aub — kalawan wening galih ngadeudeul babagi warta. Nulis sasarengan dina basa Sunda. Dilulungsur lebet kana simpay (grup)

Urang sasarengan ngariksa basa Sunda. Ti urang, ku urang, keur urang. Harti, surti, bakti, bukti, jati. Wilujeng ngiring aub, mugia tinekanan sagala pamaksadan. Hatur nuhun.

Tilam sono
Ais pangampih

Kontak

Jl. Sirnagalih 6A Indihiang
Tasikmalaya, Jawa Barat 46151

Phone: +62 857-9474-8110
Email: ibersalalar@gmail.com
Web: merebeja.com