“Geopark” Ciletuh jeung Tilu Tetengger Kasepuhan Cisolok

oleh -372 views

Kacamatan Cisolok lawang saketeng Jawa Barat di tapel wates Banten. Beunghar ajén-inajén budaya, undeureun hikmahna. Alamna éndah kabina-bina.

Katelahna gurilap. Wancahan tina gunung, rimba, laut dan pantai. Éstuning mundel lamun seug dimekarkeun poténsi wisatana. Komo ayeuna, aya dina kalang Géopark Ciletuh. Adumanis pisan.

Cisolok aya di wewengkon basisir karang nu kakoncara. Palabuan Ratu salah sahiji kacapanganana. Geus jadi ikon Sukabumi.

Pancer seni jeung budaya mah hamo bireuk deui. Disindekelan ku tilu kasepuhan Banten kidul. Cipta Gelar di Cicemet, Sirnaresmi, jeung Cipta Mulya.

[bs-quote quote=”Nitih wanci nu mustari, nincak mangsa nu utama, urang Sunda makalangan.” style=”default” align=”left” author_name=”Cép Odang Acéng K” author_job=”Simpay Urang Sunda Makalangan” author_avatar=”https://merebeja.com/leuit/uploads/2018/10/Cep-Odang.png”][/bs-quote]

Kasenian nu ngemu palasipah urang Sunda kawilang euyeub. Sebut waé, Sérén Taun, Tutunggulan, seni topéng, Jipéng, jeung sajabana.

Poténsi anu lahuta. Komo deui lamun diadumaniskeun. Hususna di Cisolok, nurub cupu antara wisata basisir laut, geopark, jeung pintonan kasenian Sunda.

Dipiharep seni jeung budaya Sunda dipikanyaah ku urang Sundana sorangan. Diriksa dipiara. Didangdanan ku sorangan sangkan dipikaresep ku masarakat samarcapada.

Nitih wanci nu mustari, nincak mangsa nu utama, urang Sunda makalangan. (CO)