Gagal Asup TNI, Mashur Jadi Bégal

oleh -243 views
Poto ITD

Perang campuh. Nyawa nampeu dina congo tanduk. Pélor bangbaraan bisa narajang sakaparan-paran. Untung waé, harita Kusni Kasdut luput. Salamet. Najan sukuna beunang katémbak. Ingkud-ingkudan.

Kusni Kasdut salah saurang nonoman nu ngilu perang kamerdikaan antara taun 1945-1949. Si Kancil katelahna. Lantaran, Kusni Kasdut kawentar tapis néangan waragad keur bekel perang.

Sihoréng Kusni Kasdut pirajeunan ngarampog jalma jegud Tionghoa, tuluy babagi hasil ka batur-baturna nu bareng bajoang ngalawan Walanda. Munasabah lamun aya nu nyebut kawas Robin Hood. Héroik.

Sabada perang lekasan Kusni Kasdut hayang asup militér. Ngan dihulag, lantaran sukuna tatu, kurut katémbak téa. Sajaba ti éta teu kacatet dina milisi pro-republik. Kusni Kasdut gagal jadi TNI.

Ngaligeuh. Teu boga pagawéan matuh. Kusni antukna balik deui kana kacapangan baheula. Jadi bégal. Rék kumaha deui, keur nohonan pangabutuh. Saméméh taun 1950 mah demi republik, ayeuna mah ngabégal demi waruga garba.

Tanggal 11 Agustus 1953, Kusni Kasdut ngarampog jalma jugala turunan Arab, Ali Badjened. Kusni teu sorangan, aya baladna tiluan, Mohamad Ali alias Bir Ali, Mulyadi, jeung Abu Bakar.

Kusni jeung géngna lébér wawanén. Museum Nasional Indonésia, atawa Museum Gajah ogé dijorag. Teu jauh ti Kantor Kementerian Pertahanan jeung Istana Merdéka tempat nganjrek Presiden Sukarno. Sabelas berlian diringkid, 31 Méi 1961.

Kusni Kasdut jadi buronan. Antukna kacerek. Ngan nya kitu téa, kabur ti pangbérokan ogé aya dalapan kalina. Mungkas lalakon, kacerek 17 Oktober 1979. Nepi ka palastra, dihukum pati 16 Pébruari 1980.

tirto.id

(Disarungsum tina sababaraha sumber)