FGD jeung Tukang Lauk

oleh -492 views

Seratan EDDY ABDUL SOMADI
Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya

MÉRÉBÉJA.COM–Focus Group Discussion. Kitu meureun basa deungeun nu merenah dibasakeun kana riungan kuring jeung tukang lauk. Enya, FGD téa.

Harita téh poé Salasa. Ping 26 Januari 2021. Pabeubeurang ka sorénakeun. Ngariung di UPR (Unit Pembenihan Rakyat) Nila BINA MEKAR, Leuwisari.

Perenahna pisan mah di imahna Kang Wahyu Setiawan. Diukna hareupeun pisan (tingal foto). Mutuh pikabetaheun. Imahna dikurilingan ku balong. Pamijahan nila gesit.

Pikeun tukang lauk nila mah moal aya nu bireuk deui ka Kang Wahyu Setiawan téh. Sasat manukna dina mijahkeun lauk nila.

Sajaba ti éta, manéhna ngalarapkeun élmu mijahkeun anu diadumaniskeun jeung élmu “pemuliabiakan”. Matak, teu anéh mun kualitas lauk nu dijual ku manéhna mah moal nguciwakeun. Dijamin unggul.

Sajaba ngajual binih lauk (lempung atawa larva), manéhna boga tanggung jawab moral pikeun meulian deui, lamun éta lauk geus meujeuhna keur nila konsumsi. Jadi sirkulasina puguh.

Aya Kang Ade (nu tengah) deuih, dina riungan téh. Urang Cimérah. Minangka salah saurang “pelanggan” Kang Wahyu. Manéhna balanja lauk nila ukuran ramo, tuluy digedékeun di balongna, di daerah Cimerah.

Laukna nu geus manjing ukuran konsumsi, terus dijual; boh dikilo langsung atawa sistim kilo angkat. Maksudna diuseupkeun tuluy nu beunang dihargakeun ku jalan dikilo.

Jadi, kilo angkat mah insya Alloh kaasup hiji cara jual-beuli anu halal. Untungna rada onjoy deuih, mun dibandingkeun jeung dijual saperti biasa.

Anu saurang deui, pangkatuhuna, Kang Bihin. Sapopoéna jadi “awak media”. Mun ngagayuh ka soré, sok miara lauk. Itung-itung ngeusi waktu luang, cenah.

Pangna milih ngurus lauk nila gesit, cenah gampang miarana, laukna téréh gedé, jeung gampang ngajualna. Singgetna mah téréh jadi duitna.

Rada uplek ngobrol téh. Katurug-turug hujan ngaririncik. Nyuruput cai kopi téh asa nambah pédo.

Kuring, najan lain praktisi perikanan, milu mairan dina éta obrolan. Utamana dina bab “pemuliabiakan”. Da baheula kungsi tolab élmuna ti Prof. Dr. Soedito Adjie Soedarmo (Guru Besar Pemuliaan Ternak Fapet Unsoed taun 80-an).

Prof. Dr. Mulyoto gé sarua, saguru jeung kuring. Ngan, Prof. Mulyoto mah profesina jadi Guru Besar Ilmu Reproduksi Ternak Fapet Unsoed kiwari. Gaulna sapopoé jeung mahasiswa. Kuring mah gaulna jeung patani.

Jadi, jigana, ieu riungan merenah ogé mun diogongkeun kana istilah FGD. Sabab opat urang dina ieu riungan, sanajan béda pakasaban jeung béda profési, tapi anu diobrolkeunna sarua. Nyaéta bab lauk nila gesit.

Mugi ieu shilaturahmi, natrat dugi ka ahir hayat. Malah mandar jadi wasilah kéngingna rido Gusti Alloh SWT. Parat dugi ka ahérat. Aamiin.