Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Éksékutif teu Datang, Rapat Paripurna DPRD Bolay

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—DPRD Kabupatén Tasikmalaya téh keur maju ngabahas rarancang peraturan daérah (Ranperda). Malah di antarana geus kudu dibahas dina rapat paripurna.

Tapi teu sakabéh rapat paripurna DPRD Kabupatén Tasikmalaya bisa laksana. Aya nu bolay deuih, pédah taya pisan pihak éksékutif nu datang ngaluuhan. Atuh sawatara anggota déwan mah ngan bati manghandeueulkeun.

Di antarana baé Pupuhu DPRD pisan, Ruhimat. Cenah, matak tepi ka kitu gé lantaran Bupati Adé Sugianto can boga wakil. Jadi, taya nu nyuluran mun bupati meneran teu bisa nohonan pangondang déwan.

“Nomor dua (Wakil Bupati, red) di Kabupat[n Tasikmalaya téh kalintang penting. Buktosna, ayeuna rapat paripurna dugi ka kedah bolay, da bupati teu tiasa sumping. Pami aya wakil mah, panginten tiasa diwakilan,” ceuk Ruhimat.

Nu sapamadegan jeung Ruhimat téh Ami Fahmi, Pupuhu Komisi IV DPRD Kabupatén Tasikmalaya. Malah kuciwa, cenah. Sabab sakumna anggota déwan ti unggal fraksi geus datang. Kari-kari ti éksékutif taya saurang-urang acan.

Nu dibolaykeun téh rapat paripurna patali jeung “pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah Ranperda”, “tanggapan dan jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap tanggapan atau jawaban bupati tentang Ranperda”, sarta “usulan insiatif DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan”.

“Lebah dieu panginten pentingnya aya wakil bupati téh, kanggé mayunan hal-hal nu penting. Dina hartos, pami bupati aya wagelan, wakilna tiasa nyuluran. Janten, teu kedah ngabolaykeun acara,” ceuk Ami.