Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

DPRD Kabupatén Tasikmalaya Meredih Wakil Bupati

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Sakumaha nu kauninga, Uu Ruzhanul Ulum nu asalna mancén Bupati Tasikmalaya téh laju jeneng Wakil Gubernur Jawa Barat. Geus jadi katangtuan Undang-undang deuih, mun Wakil Bupati Adé Sugianto kudu naék jabatan jadi Bupati Kabupatén Tasikmalaya.

Ti saprak Adé Sugianto diistrénan, nu copong kénéh téh jabatan Wakil Bupati, nu baris marengan bupati tepi ka taun 2021. Padahal, tepi ka Pamilu Kada deui téh aya kénéh waktu 20 bulan. Lumayan ngampleng.

Jol baé Surat Rékomendasi ti Kemendagri. Katarimana ku Komisi 1 DPRD Kabupatén Tasikmalaya. Unggelna, partai koalisi di déwan kudu usul ka bupati, supaya ngasongkeun calon keur piwakileun.

“Saleresna, prosés nangtoskeun Wakil Bupati Kabupatén Tasikmalaya téh moal patos lami. Nu lami mah meungkeut kasapukan di antara partai koalisi; saha calonna?” ceuk Arif Rachman, SE, MM, minangka Ketua Komisi 1 DPRD Kabupatén Tasikmalaya.

Arif gé ngécéskeun réhna léngkah munggaran pikeun ngusulkeun ngaran keur piwakileun bupati téh aya di partai koalisi nu harita ngarojong Uu-Adé. Nyaéta PDI Perjuangan, PKS jeung PAN.

Mun partéy nu tilu éta sapuk, laju dipasrahkeun ka Bupati Adé, terus baé diasongkeun ka DPRD Kabupatén Tasikmalaya. Kabéhna kudu aya dua ngaran. Sangkan néros jadi sangaran, bagéan DPRD Kabupatén Tasikmalaya nu kudu padungdeng heula dina rapat paripurna.

“Kasapukan DPRD Kabupatén Tasikmalaya téh engkéna disanggakeun ka Gubernur Jawa Barat, kanggé diteraskeun ka Kemendagri. Mung nya kitu téa, dugi ka danget ieu gé tacan kénéh aya kasapukan,” ceuk Arif.

Komisi 1 DPRD Kabupatén Tasikmalaya onaman, numutkeun Arif, geus usul ka pingpinan déwan supaya nyambungkeun surat rékomendasi Kemendagri téa ka bupati. Malah geus dienyakeun ku H. Ruhimat gé, minangka Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Cenah usulan Komisi I DPRD Kabupatén Tasikmalaya téh geus ditepikeun ka bupati.

“Gaduh Wakil Bupati téh mémang penting. Margi sawatara program nu teu katangkes ku bupati nyalira tangtos tiasa dibantos ku wakil bupati. Supados program pamaréntahan Kabupatén Tasikmalaya lumangsung kalayan optimal,” ceuk Ruhimat.