Diréktur Utama Pertamina Urang Mana?

oleh -427 views

MÉRÉBÉJA – Sihoréng Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati téh pituin teureuh Tasik. Wedalna 25 Désémber 1967. Basa nyangking kalungguhan Direktur Perencanaan Korporat PLN kénéh, kungsi ngalanto ka SMAN 2 Tasikmalaya, masrahkeun sumbangan pojok baca.

Sihoréng Nicke kungsi pabéntar paham jeung kolotna. Sanggeus lulus ti SMAN 1 Tasikmalaya, indungna teu panuju Nicke nuluykeun ka ITB. Kahayang mah tong jadi insinyur mending jadi dokter. Ngan Nicke keukeuh.

Sihoréng basa kuliah Nicke tisusut tidungdung. Lantaran rumasa teu ngagugu kahayang kolot antukna mereketkeun karep ngabiayaan kuliah sorangan. Ngajar lés ti imah ka imah. Kungsi digawé ogé di bank.

Sihoréng Nicke téh kapeto jadi Dirut Pertamina sanggeus diajén pinunjul di antara 500 calon petingan. Nicke nanjung nu lianna bobor karahayuan. Éléh wowotan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antukna resmi ngalélér Nicke Widyawati pikeun jadi Direktur Utama Pertamina.

Nicke Widyawati basa keur sakola di SMPN 2 Tasikmalaya