Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Budaya

Naskah Carita Parahiyangan ditaksir dijieun abad ka-16 katompérnakeun. Nyaritakeun sajarah Tatar Sunda. Puseur Karajaan Sunda di Karaton Galuh jeung Pakuan. Munggaran ditalungtik ku K.F. Hole, dituluykeun ku C.M. Pleyte. Laju dialihbasakeun ku Purbacaraka, minangka pangdeudeul laporan ihwal Batu…