Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Budaya

Batik geus kasebut dina naskah kuna Siksa Kanda ng Karesian abad ka-16. Ditembrakkeun sawatara corak lukisan. Aya nu disebut pupunjengan, hihinggulan, kekembangan, alas-alasan, urang-urangan, memetahan, sisirangan, taruk hata, kembang taraté. Lian ti éta, kasebut ogé sawatara rupa corak lawon…