Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Bobotoh Tasik Ngadongsok PSSI

Putusan sangsi PSSI ka Persib Bandung sabada tragedi di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dianggap teu adil. Bobotoh di Tasikmalaya mimiti ngalawan, Ahad (7/10/2018).

Turun ka jalan. Mébérkeun layar protés. Tulisan ngajeblag: Persib ataoe Mati! diabring-abring ku copélna 1000 urang bobotoh, ti GOR Sukapura, Dadaha,nepi ka alun-alun Kota Tasikmalaya.

Salah saurang nu ngaluluguan aksi, Dédé Persib, nétélakeun sangsi PSSI teu ninggang kana kekecrék. Persib asa dikekesek. Padahal, kajadian sarupa kungsi kaalaman ku kleub séjén. Tapi sangsina hampang pisan.

“PSSI teu adil,” pokna. Lamun PSSI teu maliré, Bobotoh bakal ngalawan. Sangsi putusan PSSI siga nu rék ngahalangan léngkah Persib nu keur nanjung.